Kyrkofullmäktiges planerade sammanträde måndagen den 7 mars är inställt. Orsaken är ärendebrist. Nästa sammanträde med kyrkofullmäktige äger rum måndagen 16 maj