Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.
Kyrkofullmäktiges storlek varierar. Svenska kyrkan Sollentunas kyrkofullmäktige har 41 ledamöter.

Fråga Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges sammanträden äger rum tre till fyra gånger per år och är offentliga. Möterna inleds med en offentlig frågestund, då  alla medlemmar i Svenska kyrkan Sollentuna har rätt att ställa frågor gällande församlingens verksamhet.
Frågorna ska vara insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en vecka före sammanträdet.

Adress: Kyrkofullmäktiges ordförande, Svenska kyrkan Sollentuna
Box 13, 191 21 Sollentuna
Mejl

Kyrkofullmäktige 8/11 • 19.00 i Edsbergskyrkan
Sollentuna församlings kyrkofullmäktige kallas härmed till sammanträde
torsdagen den 8 november 2018 kl. 19.00 i Edsbergskyrkan.
Kungörelse

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-1012

Ordförande i kyrkofullmäktige
Lars Larsson (POSK)
1:e vice ordförande i kyrkofullmäktige
Gunnar Ljungberg (S)
2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige
Åsa Nybacka (BA)

Ledamöter i Kyrkofullmäktige
Lilian Lama (S)
Roger Sjöberg (S) 
Anne Marie Leijon (S) 
Kari Nortemo (S) 
Margareta Henkel (S) 
Gunnar Ljungberg (S) 
Vivian Enochsson (S) 
Björn Karlsson (BA) 
Marie Hård (BA) 
Christina Callmer (BA) 
Fredrik Lidby (BA) 
Åsa Nybacka (BA) 
Henrik von Vegesack (BA) 
Bernt Josephson (C) 
Diana Aftén (C )
Oscar Berggren (C) 
Britt-Marie Lindberg (FiSK) 
Gunlis Roos (FiSK) 
Jenni Rosqvist (POSK) 
Bengt Nylander (POSK) 
Kristofer Runow (POSK)
Sara Oldner (POSK) 
Pär Åkerström (POSK) 
Daniel Grahn (POSK) 
Hanna Bergman (POSK) 
Per Åke Jonsved (POSK) 
Anna Welander (POSK) 
Anders Lundberg (POSK) 
Lars Larsson (POSK) 
Sofia Grahn (POSK) 
Roland Johansson (POSK) 
Ejvor Nybom (POSK)
Daniel Chilla (POSK) 
Mari Ternbo (POSK) 
Ragnar Ståhle (POSK) 
Rolf Nordemar (POSK) 
Linn Wågberg (POSK) 
Mikael Fägerhall (POSK) 
Peter Berggren (SD) 
Mats Ahlberg (SD) 
Jan Holgersson (SD) 

Ersättare i Kyrkofullmäktige
Stig Nyman (S) 
Maj Sjöberg (S) 
Isis Lindfeldt (S) 
Mette Hildingsson (S)
Stina Britt Hernell (BA) 
Kerstin Fryklund (BA)
Vakant (BA) 
Eva Wenker (C) 
Eric Wiklund (C) 
Mirjam Nevalainen (FiSK)
Ann-Charlotte Helmersson (FiSK) 
Eva-Maria Munck (POSK) 
Matti Myllymäki (POSK) 
Mari From (POSK) 
Felix Thylander (POSK) 
Lotta Trygg (POSK) 
Elias Eriksson (POSK) 
Helena Tevérus (POSK) 
Göran Westblom (POSK) 
Anders Hälltorp (POSK) 
Gina Poroli (POSK) 
Karin Steggos (SD)
Vakant (SD)

 

Kyrkofullmäktiges ordförande

Lars Larsson

Lars Larsson

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrkofullmäktige

Christina  Callmer

Christina Callmer

Svenska kyrkan Sollentuna

Kummelby kyrkas distriktsråd, Kyrkofullmäktige, Förtroendevald, Kyrkorådet ersättare, Kyrkorådets arbetsutskott ersättare

Diana Aftén

Diana Aftén

Svenska kyrkan Sollentuna

Valnämnd, Kyrkofullmäktige, Förtroendevald, Kyrkorådets begravningsutskott

Växel: 08-505 513 00

Mats Ahlberg

Mats Ahlberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkofullmäktige, Förtroendevald, Valnämnden, Kyrkorådets begravningsutskott

Oscar Berggren

Oscar Berggren

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkorådets kommunikationsutskott ersättare, Kyrkofullmäktige, Förtroendevald

Peter Berggren

Peter Berggren

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkofullmäktige, Förtroendevald, Valnämnden

Hanna Bergman

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevalda, Kyrkofullmäktige, Sollentuna kyrka distriktsråd

Daniel Chilla

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkofullmäktige, Förtroendevald

Mobil: 070-644 44 79

Vivian Enochsson

Vivian Enochsson

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkofullmäktige, Förtroendevald, Kyrkorådets begravningsutskott

Mikael Fägerhall

Mikael Fägerhall

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkofullmäktige, Förtroendevald

Daniel  Grahn

Daniel Grahn

Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkorådets arbetsutskott, Kyrkofullmäktige, Förtroendevald, Kyrkorådets fastighetsutskott ersättare, Kyrkoråd