Svenska kyrkan Sollentuna

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.


En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.
Kyrkofullmäktiges storlek varierar. Svenska kyrkan Sollentunas kyrkofullmäktige har 41 ledamöter.

Fråga Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges sammanträden äger rum tre till fyra gånger per år och är offentliga. Möterna inleds med en offentlig frågestund, då  alla medlemmar i Svenska kyrkan Sollentuna har rätt att ställa frågor gällande församlingens verksamhet.
Frågorna ska vara insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en vecka före sammanträdet.

Adress: Kyrkofullmäktiges ordförande, Svenska kyrkan Sollentuna
Box 13, 191 21 Sollentuna

Mejl

Kyrkofullmäktige sammanträder
16/5 i S:t Larsgården klockan 19.00
Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för alla.

Här kan du läsa Kungörelsen till kyrkofullmäktiges sammanträde

Här kan du läsa kallelsen (del 1) till kyrkofullmäktiges sammanträde

Här kan du läsa kallelsen (del 2) till kyrkofullmäktiges sammanträde

Tiderna för kyrkofullmäktige är uppdaterade:
16.45 Kaffe och smörgås och grupprum tillgängliga
17.30 Gruppmöten - del 1 och ev fotografering av ett par, tre grupper. (Alternativ att resp nom grupp börjar gruppmöte tidigare, se ovan)
18.00 Föredrag i Sollentuna kyrka, Gunnar Wetterberg
18.45 Fika och fotografering resterande grupper (fler hinner dit).
19.00 Gruppmöten - del 2
19.30 Det formella sammanträdet börjar.