Foto: Magnus Aronson /IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.
Kyrkofullmäktiges storlek varierar. Svenska kyrkan Sollentunas kyrkofullmäktige har 41 ledamöter.

Fråga Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges sammanträden äger rum tre till fyra gånger per år och är offentliga. Möterna inleds med en offentlig frågestund, då  alla medlemmar i Svenska kyrkan Sollentuna har rätt att ställa frågor gällande församlingens verksamhet.
Frågorna ska vara insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en vecka före sammanträdet.

Adress: Kyrkofullmäktiges ordförande, Svenska kyrkan Sollentuna
Sköldvägen 10A, 191 47 Sollentuna
Mejl

Kyrkofullmäktige 2022

7 mars 19.00
16 maj(bokslut) 19.00
7 november(budget)

 

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-2025

Ordförande i kyrkofullmäktige
Ordförande Lilian Lama (S) 
1:e vice ordförande Mari Ternbo (POSK)
2:e vice ordförande, Marie Hård (BA)

Ledamöter i Kyrkofullmäktige

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Mette Hildingsson (S)
Kari Nortemo (S)
Roger Sjöberg (S)
Vivian Enochsson (S)
Stig Nyman (S)
Anne Marie Leijon (S)
Isis Lindfeldt (S)
Ersättare
Maj Sjöberg (S)
Margareta Henkel (S)
Kerstin Edlund (S) 
Gunnar Ljungberg (S)

Borgerligt alternativ 
Björn Karlsson (BA) 
Fredrik Lidby (BA)
Christina Callmer (BA,
K-G Holmgren (BA) 
Ersättare
Britt Hernell (BA)
Gunnar Örnéus (BA)
Brgitta Schwinn (BA)

Centerpartiet
Bernt Josephson (C)
Diana Aftén (C)
Ersättare
Margareta Cantell (C) 
Eva Wenker (C) 

Fria liberaler i Svenska kyrkan
Britt-Marie Lindberg (FiSK)
Ersättare
Gunlis Roos (FiSK)
Ulf Boéthius (FiSK) 

Partipolitsikt obundna i Svenska kyrkan 
Eva-Maria Munck (POSK)
Kristofer Runow (POSK)
Pär Åkerström (POSK)
Daniel Grahn (POSK)
Anna Welander (POSK)
Lars Larsson (POSK)
Sofia Grahn (POSK)
Per-Åke Jonsved (POSK)
Helena Tevérus (POSK)
Staffan Stadell (POSK) 
Anders Lundberg POSK)
Ragnar Ståhle (POSK)
Maria Öhman (POSK)
Anders Hälltorp (POSK)
Sue Davén (POSK) 
Daniel Chilla (POSK)
Ersättare
Mikael Fägerhall (POSK)
Magnus Ramstrand (POSK) 
Roland Johansson (POSK)
Albert Johnsson (POSK) 
Elisa Eriksson (POSK)
Marie Gustavsson (POSK) 
Linn Maria Wågberg (POSK)
Jim Silverberg Solblad (POSK)
Erik Dalsryd (POSK) 

Sverigedemokraterna 
Peter Berggren (SD)
Mats Ahlberg (SD)
Ersättare
Jan Holgersson (SD)
Jan Alvarsson (SD) Kyrkofullmäktige