Svenska kyrkan Sollentuna

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.


En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.
Kyrkofullmäktiges storlek varierar. Svenska kyrkan Sollentunas kyrkofullmäktige har 41 ledamöter.

Fråga Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges sammanträden äger rum tre till fyra gånger per år och är offentliga. Möterna inleds med en offentlig frågestund, då  alla medlemmar i Svenska kyrkan Sollentuna har rätt att ställa frågor gällande församlingens verksamhet.
Frågorna ska vara insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en vecka före sammanträdet.

Adress: Kyrkofullmäktiges ordförande, Svenska kyrkan Sollentuna
Box 13, 191 21 Sollentuna
Mejl

kyrkofullmäktige mandatperiod 2018-1012

Ledamöter i Kyrkofullmäktige
Lilian Lama, S 
Roger Sjöberg, S 
Anne Marie Leijon, S 
Kari Nortemo, S 
Margareta Henkel, S 
Gunnar Ljungberg, S 
Vivian Enochsson, S 
Björn Karlsson, BA 
Marie Hård, BA 
Christina Callmer, BA 
Fredrik Lidby, BA 
Åsa Nybacka, BA 
Henrik von Vegesack, BA 
Bernt Josephson, C 
Diana Aftén, C 
Oscar Berggren, C 
Britt-Marie Lindberg, FiSK 
Per-Olov Lisén, FiSK 
Jenni Rosqvist, POSK 
Bengt Nylander, POSK 
Kristofer Runow, POSK 
Sara Oldner, POSK 
Pär Åkerström, POSK 
Daniel Grahn, POSK 
Hanna Bergman, POSK 
Per Åke Jonsved, POSK 
Anna Welander, POSK 
Anders Lundberg, POSK 
Lars Larsson, POSK 
Sofia Grahn, POSK 
Roland Johansson, POSK 
Ejvor Nybom, POSK 
Daniel Chilla, POSK 
Mari Ternbo, POSK 
Ragnar Ståhle, POSK 
Rolf Nordemar, POSK 
Linn Wågberg, POSK 
Mikael Fägerhall, POSK 
Jan Holgersson, SD 
Peter Berggren, SD 
Mats Ahlberg, SD 

Ersättare i Kyrkofullmäktige
Stig Nyman, S 
Maj Sjöberg, S 
Isis Lindfeldt, S 
Mette Hildingsson, S
Birgitta Sturesson, BA 
Stina Britt Hernell, BA 
Kerstin Fryklund, BA 
Eva Wenker, C 
Eric Wiklund, C 
Gun-Lis Roos, FiSK 
Mirjam Nevalainen, FiSK  
Eva-Maria Munck, POSK 
Matti Myllymäki, POSK 
Mari From, POSK 
Felix Thylander, POSK 
Lotta Trygg, POSK 
Elias Eriksson, POSK 
Helena Tevérus, POSK 
Göran Westblom, POSK 
Anders Hälltorp, POSK 
Gina Poroli, POSK 
Jan Holgersson, SD 
Karin Steggos, SD