Foto: Magnus Aronson /IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.
Kyrkofullmäktiges storlek varierar. Svenska kyrkan Sollentunas kyrkofullmäktige har 41 ledamöter.

Fråga Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges sammanträden äger rum tre till fyra gånger per år och är offentliga. Möterna inleds med en offentlig frågestund, då  alla medlemmar i Svenska kyrkan Sollentuna har rätt att ställa frågor gällande församlingens verksamhet.
Frågorna ska vara insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en vecka före sammanträdet.

Adress: Kyrkofullmäktiges ordförande, Svenska kyrkan Sollentuna
Box 13, 191 21 Sollentuna
Mejl

 

Kallelse till kyrkofullmäktiges sammanträde 10 november 2020

 

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021

Ordförande i kyrkofullmäktige
Lars Larsson (POSK)
1:e vice ordförande i kyrkofullmäktige
Gunnar Ljungberg (S)
2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige
Cristina Callmer (BA)

Ledamöter i Kyrkofullmäktige
Lilian Lama (S)
Roger Sjöberg (S) 
Anne Marie Leijon (S) 
Kari Nortemo (S) 
Margareta Henkel (S) 
Vivian Enochsson (S) 
Björn Karlsson (BA) 
Marie Hård (BA) 
Fredrik Lidby (BA) 
Åsa Nybacka (BA) 
Henrik von Vegesack (BA) 
Bernt Josephson (C) 
Diana Aftén (C )
Oscar Berggren (C) 
Britt-Marie Lindberg (FiSK) 
Gunlis Roos (FiSK) 
Jenni Rosqvist (POSK) 
Kristofer Runow (POSK)
Pär Åkerström (POSK) 
Daniel Grahn (POSK) 
Hanna Bergman (POSK) 
Per Åke Jonsved (POSK) 
Anna Welander (POSK) 
Anders Lundberg (POSK) 
Sofia Grahn (POSK) 
Roland Johansson (POSK) 
Ejvor Nybom (POSK)
Daniel Chilla (POSK) 
Mari Ternbo (POSK) 
Ragnar Ståhle (POSK) 
Rolf Nordemar (POSK) 
Linn Wågberg (POSK) 
Mikael Fägerhall (POSK) 
Eva-Maria Munch (POSK)
Matti Myllymäki (POSK)
Peter Berggren (SD) 
Mats Ahlberg (SD) 
Jan Holgersson (SD) 

Ersättare i Kyrkofullmäktige
Stig Nyman (S) 
Maj Sjöberg (S) 
Isis Lindfeldt (S) 
Mette Hildingsson (S)
Stina Britt Hernell (BA) 
Kerstin Fryklund (BA)
Gunnar Örnéus (BA) 
Eva Wenker (C) 
Eric Wiklund (C) 
Mirjam Nevalainen (FiSK)
Ann-Charlotte Helmersson (FiSK) 
Mari From (POSK) 
Lotta Trygg (POSK) 
Elias Eriksson (POSK) 
Helena Tevérus (POSK) 
Göran Westblom (POSK) 
Anders Hälltorp (POSK) 
Gina Poroli (POSK) 
Tomas Remaeus (POSK)
Sara Hilding Jakobsson (POSK)
Karin Steggos (SD)
Vakant (SD)

 

Kyrkofullmäktiges ordförande

Lars Larsson

Lars Larsson

Svenska kyrkan Sollentuna

Förtroendevald, Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrkofullmäktige

    KYRKOFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 2020