Kyrkklockorna

De två klockorna som hänger i kyrktornet flyttades dit 1841 efter att ha hängt i en klockstapel som tidigare stod sydväst om kyrkan.

Storklockan härstammar från medeltiden, men gjöts om 1914 av K.G. Bergholtz klockgjuteri i Stockholm.

Den tidigare medeltida klockans inskription på latin löd i översättning: ”Ära vare Dig, Herre och Maria, nådens och barmhärtighetens moder”.

Lillklockan har enligt inskriften blivit omgjuten flera gånger, både 1687 och 1874, då den omgöts och tillökades av Joh. A. Beckman i Stockholm. Klockan var troligen från början en gåva av Johan Berndes och hans hustru från 1600-talets mitt.

Ytterligare en kyrkklocka har funnits, men den fick man avstå ifrån till kronan under den så kallade reduktionen på 1500-talet.