Kyrka och skola

Vi bjuder in förskole- och skolbarn till olika verksamheter.

Svenska kyrkan Sollentuna kommer gärna till förskolan eller skolan och berättar om kyrkan och den kristna tron. Vi bjuder också in skolbarn på jul och påskvandringar. Det går även att ha skolavslutninngar i kyrkan, kontakta respektive kyrka.

Påsk och jul
Till jul och påsk bjuder kyrkorna i Svenska kyrkan Sollentuna in lågstadieklasser till spännande aktiviteter. 

Påskvandringar
Vi följer påskens berättelse med hjälp av skådespelare, från att Jesus dör och uppstår. Inbjudan skickas ut.
Kontakt: Suzanne Wallón, Turebergskyrkan 
Tfn: 08–505 513 20
Mejl: suzanne.wallon@svenskakyrkan.se

Julvandringar
Vi följer julens berättelse med hjälp av skådespelare, från att Maria möter ängeln Gabriel till att de vise männen besöker det nyfödda Jesusbarnet.
Inbjudan skickas ut.
Kontakt: Suzanne Wallón, Turebergskyrkan 
Tfn: 08–505 513 20
Mejl: suzanne.wallon@svenskakyrkan.se

Bibeläventyret
Hur är berättelserna i bibeln och hur hänger de ihop? Genom Bibeläventyret får din klass en bild av de bibliska ländernas geografi, de blir utmanade att tänka på vad tio Guds bud betyder.
Bibeläventyrets grund är en spännande vandring där vi använder oss av rörelser med mera. Vi kommer till skolan och elevens eget klassrum och presenterar berättelserna i Bibeln på ett engagerande sätt. 
Vi vänder oss i första hand till åk 4 och 5.
Pris: 2 000 kr/klass, men eftersom vi bjuder på instruktörskostnaden, blir priset 500 kr inkl häften, diplom och spel.
Kontakt: Suzanne Wallón, Turebergskyrkan 
Tfn: 08–505 513 20
SMS: 070–720 05 66
Mejl: suzanne.wallon@svenskakyrkan.se