Kungörelse

Sollentuna församlings kyrkofullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 maj klockan 19.00 via digital uppkoppling (videolänk) för behandling av nedanstående ärenden.