Kummelby kyrkas distriktsråd

Distriktsrådet i Kummelby kyrka består av invalda personer och leds av ordförande. Rådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och verkar för församlingslivets utveckling i distriktet.

Presidium
Christina Callmer (BA), ordförande
Sue Davén (POSK), vice ordförande

Ledamöter
Christina Callmer (BA)
Sue Davén (POSK)
Anders Hälltorp (POSK)
Margareta Cantell (C)
Andreas Salé (Enhetschef)

Ledamöter föreslagna av distriktsstämma
Karin Christiani
Ulrika Pade
Niklas Prag

  • Christina  Callmer(BA)

    Christina Callmer(BA)

    Svenska kyrkan Sollentuna

    Förtroendevald, Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Kummelby kyrkas distriktsråd