Kummelby kyrkas distriktsråd

Distriktsrådet i Kummelby kyrka består av invalda personer och leds av ordförande. Rådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och verkar för församlingslivets utveckling i distriktet.

Ordförande 
Christina Callmer

Vice ordförande

Sue Davén
 
Ledamöter
Christina Callmer (BA)
Sue Davén (POSK)
Anders Hälltorp (POSK)
Margareta Cantell (C)
 
Vice ledamöter 
Karin Christiani
Ulrika Pade
Niklas Prag