Kummelby kyrka

Kummelby kyrka har en historia från 1957, men gjordes om och stod färdig i sin nya skrud 2000.

Den ursprungliga Kummelby kyrka invigdes 1957 efter decennier av insamlingar. Fastän kyrkan byggdes till på 70-talet, räckte utrymmena ändå inte till och församlingen började planera för en nybyggnad. I september 1999 togs kyrkan ur bruk och några veckor senare togs på samma plats det första spadtaget för en ny kyrka. Strax före jul ett år senare kunde den nya kyrkan invigas.

Altare, dopfunt och på tegelväggen bakom altaret finns Jakobs stege gjord utav utstickande tegelstenar.
Vigvattenskål till höger på tegelväggen när man kommer in i kyrksalen
Kyrkan är murad av tegel bränt i Danmark, sk kirketegl. Murningen är utförd enligt en gammal metod och väggarna i kyrkorummet är 60 centimeter tjocka, två och en halv sten. Från kyrktorget, som binder samman kyrkorummet med lokaler för distriktets vardagsverksamhet, passerar man stora ekdörrar in i kyrkorummet. På motsatt vägg, den norra, finns en Mariarelief i blickfånget. Det är den havande jungfrun, stående på månskäran och med en krans av tolv stjärnor runt hjässan. Skulptören Lena Lervik kallar bilden för Den apokalyptiska kvinnan, Uppenbarelseboken 12. Hon har även gjort skålen ”Vessica Piscis” till höger om ingången. Skålen, som fylls med vatten från kyrkans dopfunt, bärs upp av två händer.

Tolv konsekrationskors är utplacerade i tegelväggarna runt kyrkorummet. I korväggen åt öster, finns ett högt kors i relief. På ömse sidor kan man märka stegar från korsets fot upp mot himlen. Här har konstnären Ulla Viotti tänkt sig Jakobs stege, där änglarna kan vandra upp och ner enligt 1 Mos 28. Kredensbordet i korväggen har tillverkats av den gamla kyrkans altare. Kyrkans altare är liksom ambon av ek och har fem skifferplattor med guldkors infällda i altarskivan. Skifferplattorna kommer från den gamla kyrkans tak. Dopfunten i svart granit med dopskål i silver, tillverkades till gamla kyrkans invigning 1957. Det sydöstra hörnets fönster sträcker sig från golv till tak och är fyllda med konstglas från Murano i Venedig, Italien.
Processionskrucifixet av Eva Spångberg, skänktes till kyrkan vid invigningen. Här ses Kristus som den segrande konungen. På baksidan finns ett flammande hjärta, gjort av bitar av fasaden av gamla kyrkan.

Under 2019 införskaffades en ny dopfunt som har betalats av Kummelby vänförening och genom insamlingar i distriktet.
Den nya dopfunten har tagits fram för att göra kyrkorummet mer flexibelt, till exempel vid konserter. Den gamla vägde 400 kg och var svår att flytta.

Nya dopfunten är av ek och går i samma stil som det befintliga altaret. Den är tillverkad av Kjell Grönroos och de snidade symbolerna har formgetts av Nina Grönroos. Dopfunten togs i bruk 30 november 2019 då det första barnet döptes. Invigningen ägde rum 1 december (1 advent) 2019.

 Rundvandring i Kummelby kyrka 

Öppettider och kontakt Kummelby kyrka

Tillfälliga öppettider:
Tis-fre 10.00-15.00
Lördag stängt
Söndag stängt

Ny andakt publiceras på Facebooksidan ”Kummelby kyrka” varje söndag förmiddag”.

Kontakt
Tfn 08-505 513 00
Hitta till Kummelby kyrka
Sollentunavägen 83
191 40 Sollentuna
Karta