Kummelby kyrka

Kummelby kyrka har en historia från 1957, men gjordes om och stod färdig i sin nya skrud 2000.

Kummelby kyrka från 2000 är centralt belägen i Sollentuna. Kyrkan är byggd i tegel som sätter en stark prägel på byggnaden. Utsmyckningen i kyrkorummet är modern men bygger på gamla traditioner. På norra väggen finns en Maria-figur formgiven av skulptören Lena Lervik. Där finns också en ljusbärare. Det är högt i tak och ljusinsläppet sker via vackra fönsterglas.

I Kummelby kyrka finns en flyttbar dopfunt. Den är gjord i ek och till den hör en dopskål i silver. Det finns också en dopkanna i silver samt en ljusstake.  På dopskålen står Jesus ord Låt barnen komma till mig.

Längst framme i kyrkan finns kororgeln som ger delaktighet och närvaro i psalmsången. Här finns också en flygel.
Kyrkorummet och Elisabetsalen skiljs av genom en vikvägg. Salen kan bli ett med kyrkorummet.
För dopfamiljerna finns ett särskilt rum för ombyte. Det finns ett rymligt kapprum med toaletter, skötbord och handikapptoalett.
Kyrkan rymmer 160 personer sittande på stolar, vid behov kan kyrkan ha upp till 200 sittplatser. 
Alla som döpts får ett vackert inramat dopbevis.

Den ursprungliga Kummelby kyrka invigdes 1957 efter decennier av insamlingar. Fastän kyrkan byggdes till på 70-talet, räckte utrymmena ändå inte till och församlingen började planera för en nybyggnad. I september 1999 togs kyrkan ur bruk och några veckor senare togs på samma plats det första spadtaget för en ny kyrka. Strax före jul ett år senare kunde den nya kyrkan invigas.

Rundvandring i Kummelby kyrka 

Öppettider och kontakt Kummelby kyrka

Öppettider:
Måndagar stängt
Tisdagar 9.00-12.00
Onsdag-fredag 9.00-15.00
Samt i samband med verksamhet. 

Kontakt
Tfn 08-505 513 00
Hitta till Kummelby kyrka
Sollentunavägen 83
191 40 Sollentuna
Karta

Sociala medier: 
facebook: Kummelby kyrka
instagram: @kummelbykyrka
#kummelbyungdom

Kummelby kyrka

Om kyrkan
Den ursprungliga Kummelby kyrka invigdes 1957 efter decennier av insamlingar. Fastän kyrkan byggdes till på 70-talet, räckte utrymmena ändå inte till och församlingen började planera för en nybyggnad. I september 1999 togs kyrkan ur bruk och några veckor senare togs på samma plats det första spadtaget för en ny kyrka. Strax före jul ett år senare kunde den nya kyrkan invigas.
Kyrkan är murad av tegel bränt i Danmark. Murningen är utförd enligt en gammal metod och väggarna i kyrkorummet är 60 cm tjocka, två och en halv sten. Från kyrktorget, som binder samman kyrkorummet med övriga lokaler, passerar man stora ekdörrar in i kyrkorummet.
På motsatt vägg, den norra, finns en Mariarelief i blickfånget. Det är den havande jungfrun, stående på månskäran och med en krans av tolv stjärnor runt hjässan. Skulptören Lena Lervik kallar bilden för Den apokalyptiska kvinnan, Uppenbarelseboken 12. Hon har även gjort skålen ”Vessica Piscis” till höger om ingången. Skålen, som fylls med vatten från kyrkans dopfunt, bärs upp av två händer. Kyrkans altare är liksom ambon av ek och har fem skifferplattor med guldkors infällda i altarskivan. Skifferplattorna kommer från den gamla kyrkans tak. Dopfunten i svart granit med dopskål i silver, tillverkades till gamla kyrkans invigning 1957. Det sydöstra
hörnets fönster sträcker sig från golv till tak och är fyllda med konstglas från Murano i Venedig, Italien.

Personal Kummelby kyrka

Medarbetare i Kummelby distrikt.