Kristofer Runow (POSK) behåller ordförandeklubban i kyrkorådet, medan Lilian Lama (S) tar över i kyrkofullmäktige.

Igår kväll 29/11 sammanträdde Sollentuna församlings nyvalda kyrkofullmäktige för första gången, efter höstens kyrkoval.

Som alltid vid första sammanträdet var huvuduppgiften att utse ledamöter, ordförande och vice ordförande i kyrkorådet, samt ordförande och 1:a och 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025.  

Nya kyrkofullmäktige ser ut så här:

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges ordförande: Lilian Lama, S
Förste vice ordförande: Mari Ternbo, POSK
Andre vice ordförande: Mari Hård, BA

​Kyrkorådet
Kyrkorådets ordförande: Kristofer Runow, POSK(se bilden)
Förste vice ordförande: Anne Marie Leijon, S(se bilden)