Övre salen

Lokal med plats för 20 personer i församlingshuset.

Whiteboard och skärm för anslutning till dator finns. 

Uthyrning övriga ändamål
Halv dag (4 timmar) 1 500 kr
Hel dag (8 timmar) 2 500 kr
Vardagar kl. 16.30-22.00 2 000 kr
Lördag, söndag och helgdag (8 timmar) 3 000 kr

Plats: Församlingshuset, Sköldvägen 10 A
Övre salen hyrs inte ut till religösa samfund för gudstjänster eller andra religiösa sammankomster.