Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan Sollentuna ser oss som en del av den världsvida kyrkan och det är utgångspunkten i vårt internationella engagemang. Var med och arbeta för en bättre värld!

Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt arbete i många länder. De olika utvecklings- och humanitära projekten är finansierade genom kyrkoavgiften (som alla medlemmar betalar) samt skänkta och insamlade medel.

Svenska kyrkan har två stora kampanjer under året:
Julkampanjen (första advent till trettondagshelgen)
Fastekampanjen (Askonsdagen till Palmsöndagen)
Pengar samlas in genom kollekt i gudstjänsterna och genom särskilda evenemang som gruppen ordnar. Till exempel bröd- och kakauktion under Fastekampanjen eller en julkonsert när det är Julkampanjen. Svenska kyrkan på nationell nivå producerar material som internationella grupper kan använda för att informera var och hur de insamlade pengarna används.

Dessutom är Svenska kyrkan involverad i:
Världens Barn (första veckan i oktober) genomförs av Radiohjälpen tillsammans med en mängd andra organisationer.
Kyrkans Globala veckan (tredje veckan i november) är ett ekumeniskt tillfälle. Veckan samordnas av Sveriges Kristna råd som bidrar med ett tema, material och tips hur man kan ordna olika aktiviteter i sina församlingar.

Under året arrangerar internationella gruppen olika möten och seminarier som innehåller en fördjupning av det internationella arbetet. Gruppen har tillsammans med Open Doors arrangerat ett möte om förföljda kristna i världen.