Kummelby kyrkans internationella grupp

Vill du engagera dig?

Internationella gruppen består för tillfället av nio personer som är aktiva i Kummelby kyrka. Vi har ett intresse för internationella frågor, missions- och biståndsarbete i andra länder, samt arbete med flyktingar och migranter i Sollentuna. Gruppen träffas ca tre gånger per termin, oftast på måndagar men andra dagar kan förekomma.

Särskilda fokus för Kummelby kyrkas internationella grupp:

1. Internationella gruppen är knuten till Make&Remake, en grupp i Kummelby kyrka som syr artiklar från tyg skänkt av församlingens medlemmar. Artiklarna säljs och pengarna går oavkortat till Svenska kyrkans arbete i Rumänien. Dessutom är vissa volontärer aktiva i åtgärder för EU-migranter och nyanlända med språkstöd och praktisk hjälp.

2. Ett annan fokus är stöd till New Blossom Children’s Home i Nepal. Insamling av pengar till husbygget och underhållning sker genom Kummelby kyrkas Vänförening. Internationella gruppen får regelbundet information om läget på barnhemmet och i landet.

3. Burma (Myanmar) är ett land som också står i fokus pga att en av våra medlemmar, Eva Maria Munck, arbetar tillsammans med sin man Samuel, för Burmesiska flyktningar i Thailand. Gruppen följer utvecklingen i Burma för demokrati, Rohingjas situation och kristnas roll i samhället.

Nya medlemmar är hjärtlig välkomna till Kummelby kyrkas internationella grupp!
Samordnare Sue Davén, tfn 073-788 29 65