Internationella arbetet i Sollentuna kyrka

Vi vill vara en del av en världsvid gemenskap, skapa engagemang för frågor i vår omvärld och kunna erbjuda en plats att kanalisera det engagemanget tillsammans med andra som brinner för liknande saker. För att nämna lite av gruppens aktiviteter så har den internationella gruppen i Sollentuna kyrka riktar stort fokus på de två nationella kampanjerna vid jul och fastetid, och att på olika sätt sprida information och samla in pengar i samband med dessa. Gruppen har tidigare stöttat en skola i Beit Jala i Bethlehem och har på senare tid varit engagerade i Svenska kyrkans internationella arbetes projekt i Rumänien. Vid Alla helgons dag har gruppen arrangerat ett lotteri i församlingshemmet till förmån för det internationella arbetet.

Alla är välkomna att vara med i den internationella gruppen och att att engagera sig på olika sätt. Det finns stort utrymme för kreativitet i gruppen att utveckla den vidare och hitta nya sätt att samla in pengar och rikta fokus på olika internationella frågor. Någon kanske vill baka till en brödförsäljning och någon kanske vill arrangera en filmvisning för att nämna bara två exempel av många. Vi sammanträder några gånger per år och tar upp angelägna ämnen och frågor.

Vill du vara en del av den här gruppen eller har vidare frågor eller funderingar?

Kontakta: madeleine.v.dahl@gmail.com
Telefon/SMS: 073-589 36 88