Ukrainska flyktingar till Sollentuna

Senaste nytt Sollentuna kommun har ännu inte öppnat något av de tre boenden som sedan en tid står klara. Det är ännu oklart om - och i så fall när - Migrationsverket kommer att be kommunen att öppna dessa. Här finns också länkar till platser där Ukrainska flyktingar kan fira gudstjänst.

Gudstjänster för ukrainare i Stockholm

På Birger Jarlsgatan 98 och i Enskede gård kan man fira gudstjänst i en tradition och på ett språk som ukrainare förstår. I Sollentuna har Ukrainska församlingen gudstjänst i Pingstkyrkans lokaler kl. 14.00 på söndagar.

Sollentuna församling förbereder sig för att kunna stötta och komplettera kommunens uppdrag. Som ni vet har församlingen skänkt 100 000 kronor till ACT, men det finns mycket som vi kan göra lokalt också.

Senaste nytt

Sollentuna kommun har ännu inte öppnat något av de tre boenden som sedan en tid står klara. Det är ännu oklart om - och i så fall när - Migrationsverket kommer att be kommunen att öppna dessa.

Boende för flyktingar

Sollentuna kommun har förberett för tillfälliga boenden för människor på flykt från Ukraina. Det första boendet planeras att öppna i Rotebro och de två andra i Norrviken och Helenelund, beroende på hur stort behovet blir. Tillsammans handlar det om ca 200–300 boendeplatser.

På kommunens hemsida kan man också lämna intresseanmälan för att hyra ut privatboende, dock vet de ännu inte i vilken omfattning detta kan komma att behövas.
Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida

Välgörenhetskonserter

Det planeras flera välgörenhetskonserter med insamling i Sollentuna församling. Mer information om våra konserter finns här. Pengarna går oavkortat till de ukrainska flyktingarna i Sollentuna, för att underlätta deras svåra tillvaro i exil.

Vill du bidra
Swishnummer 123 030 98 49 går nu till ”Hjälp i Ukrainakrisen”.