Foto: Alex & Martin /Ikon

Hur går en begravning till?

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. En del svar kan du få i samråd med din kyrka, präst, musiker och begravningsbyrån.

Den avlidne tas om hand
Den avlidne tas om hand av sjukhuset, servicehuset, eller vid en olycka av polisen. De ser till att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om köp av kista.

En första åtgärd
Idag anmäler man dödsfallet till den lokala skattemyndigheten. De utfärdar också andra intyg och handlingar du behöver.

Kontakt med församlingen
Ta kontakt med församlingens bokning så fort som möjligt efter dödsfallet för att bl a bestämma tidpunkt för begravningen. Personalen kan också svara på många andra frågor eller hänvisa dig vidare. Därefter kan de anhöriga ta kontakt med en  begravningsbyrå för att beställa de tjänster man önskar av dem.

Den som tillhört Svenska kyrkan har rätt till en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då är kyrkans tjänster redan betalda via kyrkoavgiften, t ex medverkan av präst, kyrkomusiker, bärarlag och kyrkvaktmästare.

Begravningsgudstjänsten
Före begravningen tar prästen kontakt med de anhöriga för att samtala om den bortgångne och om önskemål som de efterlevande har i samband med begravningsgudstjänsten. Gudstjänsten har en fast ordning men varje enskild begravning kan ändå bli personlig. Tillsammans kan de anhöriga och prästen välja psalmer och eventuellt annan musik och sång.

Här hittar du några tips om musikval och en lista med musikförslag som  våra musiker har sammanställt. Du kan också ladda ner en excell-fil med en mer omfattande lista över lämplig begravningsmusik. 

Ofta sker gudstjänsten i någon av församlingens kyrkor eller kapell. Församlingen har tre kyrkogårdar – Silverdals griftegård, Sollentuna kyrkogård och begravningsplatsen vid S:t Eriks kyrka. Församlingen har tre kapell: Stillhetens kapell, Silverdalskapellet och Garnisonskapellet

Anhöriga bör veta att begravningsgudstjänsten är offentlig, vilket betyder att alla som vill delta är välkomna. Däremot är den eventuella minnesstunden efteråt självklart privat.

Begravningsgudstjänsten avslutas med att i första hand ett bärarlag bär ut kistan. Ibland förekommer det också att anhöriga till den avlidna bär ut kistan till kyrkogården för gravsättning och ett sista farväl. Om den avlidne ska kremeras lämnas kistan kvar i lokalen. I de fall anhöriga önskar att kistan direkt efter begravningsgudstjänsten bärs ut till en väntande bil ansvarar de själva för det.

Det kan också förekomma andra former av kyrkliga samlingar, t ex efter stora olyckor eller katastrofer. Då får anhöriga och präst samtala om hur en sådan ska utformas.

Ordning för begravningsgudstjänst

Lyssna på begravningsmusik 
Lyssna på psalmer vid begravning

Samtal med präst eller diakon
Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. 
Kontakta oss gärna!