Högt betyg på församlingens miljöarbete

Församlingen arbetar kontinuerligt med att minska vår negativa miljöpåverkan och integrerar miljöarbetet i all vår verksamhet. Vi granskar och utvärderar vårt miljöarbete för att det ständigt ska bli bättre.

Den 15/2 hade församlingen miljörevisorer från Stiftet på besök för granskning. Betyget blev mycket bra och vi fick veta att vi ligger i framkant vad det gäller hållbarhet och miljö frågor. På bilden församlingens miljöteam samt miljörevisorerna.

Rapporten från miljörevisorerna

Läs mer om miljöarbetet här