Gustav Vasas liktåg

När Gustav Vasa avlidit fördes hans stoft för slutlig vila i Uppsala. Det första uppehållet gjordes i Sollentuna kyrka.

När Gustav Vasa avlidit 1560 fördes hans och hans två avlidna gemålers stoft från Stockholm för slutlig vila i Uppsala. Tre dagar tog likfärden och det första nattuppehållet den 17 december gjordes i Sollentuna kyrka.

Minnestavlan som berättar om händelsen sattes upp i samband med kyrkans restaurering 1939.