Gudstjänster i våra kyrkor

Välkommen på någon av våra gudstjänster.

KUMMELBY KYRKA
Mässa söndagar kl. 10.00 
Mässa tisdagar kl. 10.00

SOLLENTUNA KYRKA
Mässa söndagar kl. 11.00

EDSBERGSKYRKAN
Mässa söndagar kl. 15.00
Veckomässa onsdagar kl. 11.30

TUREBERGSKYRKAN
Mässa söndagar kl. 15.00
Vardagsmässa onsdagar kl. 12.30

 

Vårens program
Med reservation för ändringar - håll gärna koll i vårt kalendarium.

KUMMELBY KYRKA
   
14/3 kl. 10:00 Mässa, präst Sandra Blomgren
19/3 kl. 10:00 Mässa, präst Robert Thysell
21/3 kl. 10:00 Mässa, präst William Grönroos
26/3 kl. 10:00 Mässa, präst William Grönroos
28/3 kl. 10:00 Mässa, präst Lena Thoms
 2/4 kl. 10:00 Mässa, präst Sandra Blomgren
  4/4 kl. 10:00 Mässa, präst Sandra Blomgren
  7/4 kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst, präst William Grönroos
  8/4 kl. 23.30 Påsknattsmässa, präst Sandra Blomgren
  9/4 kl. 10:00 Påskdagsmässa, präst Lena Thoms
11/4 kl. 10:00 Mässa, präst Sandra Blomgren
16/4 kl. 10:00 Mässa, präst William Grönroos
18/4 kl. 10:00 Mässa, präst William Grönroos
23/4 kl. 10:00 Mässa, präst Per Öijerstedt
25/4 kl. 10:00 Mässa, präst William Grönroos
30/4 kl. 10:00 Mässa, präst Lena Thoms
  2/5 kl. 10:00 Mässa, präst Lena Thoms
  7/5 kl. 10:00 Mässa, präst, William Grönroos
  9/5 kl. 10:00 Mässa, präst William Grönroos
14/5 kl. 10:00 Mässa, präst Lena Thoms
16/5 kl. 10:00 Mässa, präst Lena Thoms
21/5 kl. 10:00 Mässa, präst Astrid Persson
23/5 kl. 10:00 Mässa, präst Sandra Blomgren
28/5 kl. 10:00 Mässa, präst Lena Thoms
30/5 kl. 10:00 Mässa, präst Lena Thoms
  4/6 kl. 10:00 Mässa, präst Sandra Blomgren
11/6 kl. 10:00 Mässa, präst William Grönroos
13/6 kl. 10:00 Mässa, präst ?
18/6 kl. 10:00 Mässa, präst William Grönroos
20/6 kl. 10:00 Mässa, präst ?
25/6 kl. 10:00 Mässa, präst ?
  2/7 kl. 10:00 Mässa, präst ?
  9/7 kl. 10:00 Mässa, präst ?​


​EDSBERGSKYRKAN 

15/3 kl. 11.30, Veckomässa, präst Monika Rohdin
19/3 kl. 15.00, Mässa, präst Fredrik Hamrén
22/3 kl. 11.30, Veckomässa, präst Fredrik Hamrén
26/3 kl. 15.00, Mässa, präst Monika Rohdin
29/3 kl. 11.30, Veckomässa, präst Monika Rohdin
  5/4 kl. 11.30, Veckomässa i Stilla veckan, 
      präst Maja Holmberg Kujala
  6/4 kl. 19.30, Skärtorsdagsmässa, präst Monika Rohdin
  7/4 kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst, präst Fredrik Hamrén
  9/4 kl. 07.00, Påskotta, präst Kjell Dellert
  9/4 kl. 15.00  Påskdagsmässa, präst Monika Rohdin
12/4 kl. 11.30, Veckomässa, präst Monika Rohdin
16/4 kl. 15.00, Mässa, präst Fredrik Hamrén
19/4 kl. 11.30, Veckomässa, präst Fredrik Hamrén
23/4 kl. 15.00, Mässa, präst Monika Rohdin
26/4 kl. 11.30, Veckomässa, präst Monika Rohdin
30/4 kl. 15.00, Mässa, präst Erik Ringheim
  3/5 kl. 11.30, Veckomässa, präst Fredrik Hamrén
  7/5 kl. 15.00, Mässa, präst Monika Rohdin
10/5 kl. 11.30, Veckomässa, präst Monika Rohdin
14/5 kl. 15.00, Mässa, präst Fredrik Hamrén
17/5 kl. 11.30, Veckomässa, präst Fredrik Hamrén
21/5 kl. 15.00, Mässa, präst Dag Bjärnhall
24/5 kl. 11.30, Veckomässa, präst Maja Holmberg Kujala
  4/6 kl. 15.00, Mässa, präst Kjell Dellert
11/6 kl. 15.00, Mässa, präst Fredrik Hamrén

 

TUREBERGSKYRKAN
​  
15/3 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
19/3 kl. 15.00 Gudstjänst med musikal och bibelutdelning, 
                          präst  Robert Thysell
22/3 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
26/3 kl. 15.00 Mässa med Stockholms gosskör, präst Lena Thoms
29/3 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt

  2/4 kl. 15.00 Mässa, präst, vikarierande
  5/4 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
  6/4 kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa, präst Lena Thoms
  7/4 kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst, Präst Lena Bernell
  9/4 kl. 15.00 Påskdagsmässa, präst Per Öijerstedt
12/4 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
16/4 kl. 15.00 Mässa, präst, William Grönroos 
19/4 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
23/4 kl. 15.00 Mässa, präst,  Per Öijerstedt
26/4 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
30/4 kl. 15.00 Mässa, präst, vikarierande

  3/5 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
  7/5 kl. 15.00 Mässa, präst Sandra Blomgren
10/5 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
14/5 kl. 15.00 Familjegudstjänst med musikalen Bokmalen i böckernas bok, präst
17/5 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
21/5 kl. 15.00 Mässa, präst, Per Öijerstedt
24/5 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
28/5 kl. 15.00 Mässa, präst William Grönroos
31/5 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt

  4/6 kl. 15.00 Mässa, präst Per Öijerstedt
  7/6 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
11/6 kl. 15.00 Mässa, präst Maria Westblom
14/6 kl. 12:30 Vardagsmässa, präst Per Öijerstedt
18/6 kl. 15.00 Mässa, präst William Grönroos
25/6 kl. 15.00 Mässa, präst ?

SOLLENTUNA KYRKA
 
19/3 kl. 11:00, Mässa, präst Maja Holmberg Kujala
26/3 kl. 11:00, Mässa, präst Dag Bjärnhall
  2/4 kl. 11:00, Gudstjänst med små och stora, 
                           präst Maja Holmberg Kujala
  7/4 kl. 11.00, Långfredagsgudstjänst, Präst Dag Bjärnhall
  9/4 kl. 11.00, Påskdagsmässa, Präst Kjell Dellert
10/4 kl. 11.00 Mässa på annandagen, präst Dag Bjärnhall. 
Föregås av Emmausvandring, samling kl 10.00 vid S:t Larsgården.
16/4 kl. 11.00, Mässa, Präst Fredrik Hamrén
23/4 kl. 11.00, Musikmässa, Präst Dag Bjärnhall
30/4 kl. 11.00, Mässa, Präst Kjell Dellert

  7/5 kl. 11.00, Mässa, Präst Dag Bjärnhall
14/5 kl. 11.00, Mässa, Präst Kjell Dellert
21/5 kl 11.00, Mässa, Präst Dag Bjärnhall
28/5 kl. 11.00, Mässa, Präst Fredrik Hamrén

  4/6 kl. 11.00, Mässa, Präst Kjell Dellert
11/5 kl. 11.00, Mässa, Präst Dag Bjärnhall