Gudstjänster i Sollentuna kyrka på invigningsdagen

Här kan du titta på gudstjänsterna från invigningsdagen 6 juni, morgonbönen, återinvigningsgudstjänsten samt musikgudstjänsten.