Gudstjänst i Amfiteatern

Gudstjänst i Amfiteatern vid S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka 21/6. Sångmedverkan med Karolina Linse.

21/6 • 16.00 Gudstjänst i Amfiteatern vid S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka
Präst: Lasse Svensson
Sångmedverkan med Karolina Linse.
Kollekten går till Angaza Women Center.

17.00 Sommarmusik med Trädgårdsorkestern!
Eva-Maria Munck, Carl Nygren och Johannes Jareteg.