Gravsättning i kistgrav

Gravsättning i kistgrav görs alltid i direkt anslutning till begravningsgudstjänsten/ ceremonin. Avskedet kan vara i kyrkan och att bara de närmaste följer med till graven för sitt avsked. Eller så följer alla begravsningsgästerna kistan till graven. Ett bärarlag på sex personer tillhandahas av församlingen om man inte väljer att ha anhöriga som bärare. Efter det att kistan har sänkts och anhöriga har lämnat kyrkogården återfylls graven och kyrkogårdspersonalen dekorerar med de blommor som funnits på kistan. Dessa tas bort när de vissnat. Graven utformas som en kulle som får vara kvar i ett år för att det ska bli en stabil och bärande yta. Snösmältning gör att det kan bli sättningar i marken som åtgärdas när en vinter/vår har passerat. Vi rekommenderar att man väntar med gravsten minst ett år för att marken ska hinna bli stabil. I väntan på ev gravsten etc placerar kyrkogårdspersonalen en gravmarkör i trä med namn på den gravsatte.