Gravsättning av kista

Gravsättning av kista görs oftast i direkt anslutning till en begravningsgudstjänst/ceremoni, som antingen sker i nån av våra kapell/kyrkor, utomhus på våra ceremoniplatser eller i en annan lokal som Ni valt. 

Ni själva bestämmer om Ni vill ha avskedet under begravningsgudstjänsten/ ceremoni och endast de närmast anhöriga följer med till graven, eller om alla begravningsgästerna följer med kistan till graven. 

Vid gravplatsen finns möjlighet att använda en kistsänkare om det har önskats i förväg. Förutom kistsänkaren kan Ni önska att det finns mull-kar med fin sand eller en större mängd markmaterial vid graven. Med dessa kan Ni själva få täcka kistan med ett tunt lager innan kyrkogårdspersonalen tar vid. Efter det att kistan har sänkts, farväl har tagits och anhöriga har lämnat begravningsplatsen återfylls graven utav kyrkogårdspersonalen. Ovan mark görs en s.k gravkulle utav sand som kyrkogårdspersonalen dekorerar med de blommor som lämnats kring graven.

(Önskar anhöriga att vara med på återfyllningen, ska detta önskemål komma fram till personalen eller begravningsbyrån innan.)

Blommorna tas bort när de vissnat. 

Den gravkulle utav grus som görs ska vara kvar i ett år för att marken ska få en chans att bli stabil och bärande. Vi rekommenderar att man väntar med gravsten en vinter samt minst ett år för att marken ska hinna bli stabil. Har inte marken satt sig ordentligt kan kommande gravstensmontering bli otillräcklig jämfört med de krav som ställs på stenens säkerhet. I väntan på en ev. gravsten placerar kyrkogårdspersonalen en tillfällig gravmarkör i svart metall med den gravsattes namn, gravsättningsdatum samt gravplatsnummer. Denna tas bort efter ca 1 år.