Gravrättsinnehavare sökes

Sollentuna församling håller på att komplettera gravboken och behöver hitta aktuella gravrättsinnehavare till gravplatserna. Gravrätter utan innehavare återgår till upplåtaren, därför är det viktigt släktningar eller närstående hör av sig till begravningsenheten.

Före den 1 april 1991 behövde inte gravrättsinnehavare anmälas till huvudmannen utan gravrätten övergick automatiskt till efterlevande arvingar. Rätten till gravplatsen kunde därför övergå i flera släktled utan att detta kom till Sollentuna församlings kännedom. Kontakta gärna begravningsenheten angående aktuell gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 behövde inte gravrättsinnehavare anmälas till huvudmannen utan gravrätten övergick automatiskt till efterlevande arvingar. Rätten till gravplatsen kunde därför övergå i flera släktled utan att detta kom till Sollentuna församlings kännedom. Idag måste alla gravrätter ha en innehavare annars återgår graven till upplåtaren.

Om du är osäker på om din eller en släktings gravplats har en gravrättsinnehavare så kontakta gärna begravningsenheten med information så att graven inte blir förverkad .

I de fall vi inte hittar någon som vill vara gravrättsinnehavare så återgår gravrätten till upplåtaren i detta fall Sollentuna församling. Därefter kan graven komma att lämnas ut på nytt.