Foto: Malin Wrigstad /Ikon

Ge stöd

Vi hjälper människor i nöd både på hemmaplan i Sollentuna och ute i världen. Genom ditt stöd kan vi hjälpa mer.

Sollentuna hjälpförening

Sollentuna hjälpförening hjälper människor i nöd som bor i Sollentuna kommun. Föreningen söker också personer till styrelsen. All information står i puffen.

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan Sollentuna ser oss som en del av den världsvida kyrkan och det är utgångspunkten i vårt internationella engagemang. Var med och arbeta för en bättre värld!