Foto: Malin Wrigstad /Ikon

Ge stöd

Vi hjälper människor i nöd både på hemmaplan i Sollentuna och ute i världen. Genom ditt stöd kan vi hjälpa mer.

Sollentuna hjälpförening

Sollentuna hjälpförening hjälper Sollentunabor som har det svårt ekonomiskt. Vill du hjälpa till? Föreningen söker nya medlemmar och personer till styrelsen. 

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan Sollentuna ser oss som en del av den världsvida kyrkan och det är utgångspunkten i vårt internationella engagemang. Var med och arbeta för en bättre värld!