Garnisonskapellet

Garnisionskapellet ligger på Silverdals griftegård.

Fram till år 1968 när Silverdalskapellet var färdigbyggt användes kapellet tämligen frekvent för begravningar. Nu för tiden används kapellet även för dop och vigslar.  Kapellet har plats för 40 personer.

Kapellet uppfördes 1923 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. Efter församlingens övertagande av garnisionskyrkogården lät församlingen år 1962 bygga om kapellet. Då tillkom bland annat en korutbyggnad mot norr.

När Sollentuna församling 1960 inköpte militärkyrkogården med kringliggande markområde fanns redan ett mindre kapell på begravningsplatsen.

Hitta till Garnisonskapellet

Kontakt
Tfn 08-505 513 00

Hitta till

Garnisonskapellet
Griftegårdsstigen 6
191 40 Sollentuna
Karta