Garnisonskapellet

Garnisionskapellet ligger på Silverdals griftegård.

Fram till år 1968 när Silverdalskapellet var färdigbyggt användes kapellet tämligen frekvent för begravningar men på senare år har det varit lite använt. Kapellet har plats för 45 sittande.

Kapellet uppfördes 1923 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. Efter församlingens övertagande av garnisionskyrkogården lät församlingen år 1962 bygga om kapellet. Då tillkom bland annat en korutbyggnad mot norr.

När Sollentuna församling 1960 inköpte militärkyrkogården med kringliggande markområde fanns redan ett mindre kapell på begravningsplatsen.

Hitta till Garnisonskapellet

Kontakt
Tfn 08-505 513 00
Hitta till
Garnisonskapellet
Sollentunavägen 19
191 40 Sollentuna
Karta