Frimodig kyrka

Frimodig kyrkas tre viktigaste frågor är: "Vägen för Svenska kyrkan är en kyrka fri från politiska partier. Beslut måste grundas på kyrkans bekännelse och inte på ett partipolitiskt program. Sanningen för Svenska kyrkan är att Jesus Kristus ska vara centrum i alla beslut och allt arbete i Svenska kyrkan. Livet för Svenska kyrkan är levande gudstjänstgemenskaper kring Ordet och Sakramenten."

I Kyrkportens valextra med utdelning 4 september fick varje nomineringsgrupp möjlighet att presentera sig. Här kan du läsa en längre version av Frimodig kyrkas presentation. Du hittar kontaktuppgifter till denna nomineringsgrupp längst ner på sidan.

Vad skulle ni vilja utveckla i Sollentuna församling och varför?
Frimodig kyrka önskar att Sollentuna församling ska vara en församling där Jesus alltid är centrum i allt arbete och i alla beslut, snarare än att beslut fattas utifrån politiska idéer och ideologier. Vi vill att församlingens arbete präglas av kärlek och trohet till Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen och en iver att föra allt fler till en levande relation med Jesus Kristus.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med under nuvarande mandatperiod?
Frimodig kyrka är representerade i Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige samt många församlingar runtom vårt land. Varhelst vi är representerade är vårt mål och strävan att söka föra Svenska kyrkan och dess församlingar närmare ett förhållningssätt där Jesus Kristus är i centrum. Detta genomsyrar de motioner som vi väcker. Jesus måste alltid vara kyrkans Herre. 

Hur kan Sollentuna församling vara relevant för människor i Sollentuna?
Många känner sig inte välkomna i Svenska kyrkan idag. Man känner sig utesluten på grund av skillnader i teologi, tradition och politik, språk och ålder. Frimodig kyrka vill ge plats för fördjupat teologiskt samtal och själavårdande gemenskap, för olika kristna traditioner och uttryckssätt, för politiker och soffliggare, för svenska minoriteter och för dem som flyttar hit från andra länder, för unga och gamla. Frimodig kyrka vill bygga Församling för alla. Jesus Kristus själv bjuder in: Följ med och se! Hindra dem inte!

Vilken är er hjärtefråga?
Att verka för att församlingens grundläggande uppgift ska vila på grunderna: Gudstjänst · Undervisning · Diakoni · Mission
Allt detta måste formas utifrån det faktum att Jesus är Herren.

Hur vill ni hjälpa människor att leva var-dag-med-gud?
Den tro vi en gång döptes till tar ett helt liv att lära. Svenska kyrkan och dess församlingar har ett ansvar att sakligt och ärligt presentera budskapet om Jesus Kristus för alla, både barn och vuxna. Målet är att det som är Kyrkans tro också skall bli den enskildes personliga tro. Svenska kyrkan behöver därför vidareutveckla metoder för att presentera den kristna tron på ett trovärdigt och inspirerande sätt

TRE VIKTIGSTE FRÅGORNA

- Vägen för Sv.K – En kyrka fri från politiska partier, Beslut måste grundas på kyrkans bekännelse och inte på ett partipolitiskt program
- Sanningen för Sv.K. – Jesus Kristus ska vara centrum i alla beslut och allt arbete i Svenska kyrkan.
- Livet för Sv.K. -Levande gudstjänstgemenskaper kring Ordet och Sakramenten


KONTAKTUPPGIFTER

Facebook:  Frimodig kyrka
Webb: www.frimodigkyrka.se

Kontaktperson: Fredrik Ehmer 
076 860 86 31