Fria liberaler i Svenska kyrkan

FISK sina tre viktigaste frågor är: "Att utveckla det sociala arbetet, där diakonin är en stor hörnsten, att stödja bevarandet av det rika kulturarv inkl. musiken, som kyrkan står för och attstödja en uppsökande ungdomsverksamhet, där ungdomarna kan få stöd att utforska sin tro."

I Kyrkportens valextra med utdelning 4 september fick varje nomineringsgrupp möjlighet att presentera sig. Här kan du läsa en längre version av FISK sin presentation. Du hittar kontaktuppgifter till denna nomineringsgrupp längst ner på sidan.

Vad skulle ni vilja utveckla i Sollentuna församling och varför?
Vi vill utveckla kyrkans sociala arbete, där diakonin är en stor hörnsten, för att stödja människor praktiskt i olika svåra situationer. Det kan vara stöd till kvinnojourer och ensamstående föräldrar. Framför allt vill vi fokusera på dem som hamnat mellan olika offentliga verksamheters ansvarsområden.

För oss är det viktigt att aktivt stödja bevarandet av det rika kulturarv som kyrkan står för så att det finns tillgängligt för framtida generationer. Den omfattande och nyligen avslutade renoveringen av Sollentuna kyrka, byggd för mer än 800 år sedan, är ett bra exempel på detta. Ett annat kulturellt arv som vi vill stödja är musiklivet och inte minst den breda körtraditionen, som är något unikt för Sollentuna.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med under nuvarande mandatperiod?
I Kyrkofullmäktige och de olika utskotten skiljer sig åsikterna i praktisk handling relativt lite mellan de olika nomineringsgrupperna. Den roll som FISK har är att bidra till att undvika maktkoncentration och att bidra till ett konstruktivt samarbetsklimat.

Hur kan Sollentuna församling vara relevant för människor i Sollentuna?
Den fråga som FISK driver är att kyrkan ska erbjuda något till alla, oavsett om man är troende eller inte. Vi upplever att vi har lyckats förhållandevis med detta.

Kyrkan behöver erbjuda något till alla, oavsett om man är troende eller inte. Mässa, aktiviteter som bibelstudier och körsång är en självklar del av församlingens verksamhet. Det finns ett brett stöd att stödja bevarandet av kyrkans rika kulturarv och de traditioner som finns. Kyrkans sociala arbete har också ett starkt stöd och är tillgängligt också för gemene man, exempelvis om man har kommit in i en livskris. Det är också många av oss som inte tagit sig tid att reflektera över frågor som livets mening och kyrkan ska kunna erbjuda något även för dessa.

En sådan möjlighet är Alphakurserna, som ger möjligheter att utforska de stora frågorna kring tro och ger kunskap om grunderna i den kristna tron 

Vilken är er hjärtefråga?
Vår hjärtefråga är kyrkans sociala arbete, där diakonin är en stor hörnsten.

Hur vill ni hjälpa människor att leva Var dag med Gud?
Se svar på frågan hur kyrkan kan vara relevant för alla människor.


TRE VIKTIGASTE FRÅGORNA

- Utveckla det sociala arbetet, där diakonin är en stor hörnsten
- För oss är det viktigt att stödja  bevarandet av det rika kulturarv inkl. musiken, som kyrkan står för.
- Vi vill stödja en uppsökande ungdomsverksamhet, där ungdomarna kan få stöd att utforska sin tro.


KONTAKTUPPGIFTER

Facebook: @fisksollentuna
Webb: www.frialiberalerisvenskakyrkan.se

Kontaktperson:Britt Marie Lindberg,
brittmarilindberg44@gmail.com
072-716 88 22