Frälsarkransen

En är en kurs för dig som är nyfiken på kristen tro, vill samtala om existentiella frågor och öva dig i praktisk andlighet.

Frälsarkransen inbjuder till spännande och delvis annorlunda möten mellan våra livserfarenheter och Bibelns berättelser.

Kostnad 450 kr inkl måtid och boken En väg till livsmod och tillit och en frälsarkrans. Kursledare: Lilijana Berg och Katharina Wolf Erixon.

Anmälan till: ylva.broman@svenskakyrkan.se, tfn 08-505 513 32.
Kontakt/frågor till: Katharina.WolfErixon@svenskakyrkan.se, tfn 08-505 513 06. Sista anmälningsdag 5/9.
Tid: Sju torsdagar 18.00-20.30, start 12/9.
Plats: Turebergskyrkan