Förtroendevalda 2022-2025

Förtroendevalda i Svenska kyrkan Sollentuna

Kyrkofullmäktiges ordförande

  Kyrkofullmäktige

   Kyrkofullmäktige, ersättare

    Kyrkorådet

     Kyrkorådet ersättare