Foto: Arne Hyckenberg

Renoveringen

Här hittar du information och bilder från renoveringen - både själva kyrkan och orgeln.

Hantverkare från den schweiziska firman Metzler Orgelbau arbetade i två veckor med att montera orgeln. Bilderna bland annat orgelhuset uppe på läktaren, montering av tangenter och pedaler samt de färdigt monterade piporna inne i orgeln. När orgelfasaden har målats med linoljefärg kommer alla pipor att intoneras så orgelns klang anpassas till kyrkans akustik av orgelbyggare Andreas Metzler. 

Nu är orgelbygget i gång! Som bildspelet visar, har de olika delarna av orgeln sorterade inne i kyrkan, medan snickarna från orgelbyggaren bygger  ihop de olika delarna på orgelläktaren. 

Nu är altartavlan åter på plats i Sollentuna kyrka! Altartavlan, som ägs av Statens historiska museer, har restaurerats under nästan ett helt år. Nedanför kan du se hur det gick till när altertavlan monterades. Projektledare för renoveringen av kyrkan, Erika Carlborg, berättar. 

Bildspelet nedanför visar de olika delarna av orgeln som nu är nästan färdigt tillverkade av orgelbyggaren Hans Metzler i Schweits - och en beskrivning av de olika delarnas funktioner. Nu står orgeln i Schweits, men kommer att monteras i Sollentuna kyrka under vårterminen. 

Bildspelet nedanför är från december 2020 år och visar hur renoveringsarbetet fortgår. Merparten av bilderna är tagna inne i kyrkan, men vi får också se ett par bilder av den färdigt renoverade takryttaren. 

I bildspelet nedanför ser man den renoverade takryttaren och även några interiörbilder, som bland annat visar gravstenarnas nya placering inne i kyrkan. 

Bildspelen nedanför visar renoveringen av fasaden och taktryttaren i Sollentuna kyrkas torn hösten 2020.

Bilspelet nedanför visar det intensiva arbetet med konstuktion och plåtarbeten på takryttaren, allt under noga bevakning av antikvarie som rapporterar till Länsstyrelsen. Värt att notera är att ryttaren kläs med blank koppar, detta är ett beslut som tagits i samråd med Länsstyrelsen. Anledningen är att ryttaren är en egen byggnadsdel och att vi har bättre kunskap om hur den blanka plåten åldras, jämfört med en patinerad plåt.

Bilspelet nedanför visar nertagningen av altartavlan i Sollentuna kyrka, som gjordes i slutet på februari, samt de pågående arbetena med fönster, interiör, golv och takvalv.