Fastebasar till förmån för fasteinsamlingen

Efter gudstjänsten på söndag i Edsbergskyrkan är det brödförsäljning, lotteri och kyrkfika med nybakat bröd.

Gudstjänst för små och stora
Präst: Monika Rohdin
Barnkören och Sångkompaniet.
Kyrkfika med nybakat bröd.
Brödförsäljning och grytlappslotteri till förmån för fasteinsamlingen.
Kollekten går till Svenska kyrkans internationella arbete.
Tid: Sön 31/3 • 11.00  
Plats: Edsbergskyrkan