Edsbergskyrkan

Sollentunas vackra träkyrka.

Edsbergskyrkan invigdes 1972 efter att bebyggelsen i östra Sollentuna hade börjat öka i början av 1960-talet.

Under 1960-talet växte bebyggelsen i Sollentuna församlings östra delar och det inrättades ett provisoriskt kapell av två militärbaracker vid Edsbergsgården. Men behovet av större församlingslokaler ökade. Arkitekten Lars Olof Torstensson ombads att göra ritningar till en kyrka med lokaler för församlingens verksamheter. 1972 kunde den nya kyrkan invigas.

Själva kyrkan är kvadratisk och högre än övriga byggnader, som alla är i ett plan. En ”kyrkbacke” inomhus förbinder kyrkorummet med övriga utrymmen. Anläggningen är byggd av trä, exteriören har rödmålad lockpanel. Yttertaket är av kopparplåt respektive singelklädd papp. Inne på gården finns en fristående klockstapel av limträ och furupanel.
Kyrkorummets väggar är klädda i profilerad, omålad furupanel och smala horisontella fönsterband delar upp väggarna i fält. Den bärande konstruktionen består av synliga limträbjälkar och pelare. Innertaket är himmelsblått.

Altare och altartavla
Kyrkan är möblerad på diagonalen, så att det fristående altarbordet är placerat i östra hörnet. Ovanför altarbordet hänger en altarbild som invigdes i februari 2005. I altarbilden kan vi uppleva mötet mellan den yttre verkligheten den inre världen. Ut från korset, den trygga Gudssymbolen, strålar glasreliefens färger mot öster, väster, norr och söder för att nå alla med sitt ljus - Guds ljus. I den blanka ytan möts den yttre verkligheten med den inre världen. Allt vilar mot guldet – överjordisk storhet (himmel).
Lars Olof Torstensson, Edsbergskyrkans arkitekt, har också formgivit altartavlan. Hans son Jonas har överfört skisserna till glas och producerat. Bakgrunden är förgylld med 18 karats bladguld. Det blå korset har tillverkats av fyrkantsstål som målats, de olikfärgade glasytorna är så kallat fusingglas, ett återvunnet glas.

Nattvardskärl och processionskors
Nattvardskärl och processionskors är tillverkat av silversmeden Bengt Liljedahl.
I kyrkan hänger en vävnad av Elisabet Hasselberg-Olsson. Så här beskriver hon sin avsikt med den: ”Den som ser vävnaden skall mest förnimma den känslomässigt, låta ögat följa den smala, slingrande stigen mot horisonten – och mot de blå himmelsskyarna”.
Mariaikonen är målad av Britt-Louise Bergenwall Hjelmgren.

Rundvandring i Edsbergskyrkan

ÖPPETTIDER OCH KONTAKT Edsbergskyrkan

Kontakta Edsbergskyrkan
Tfn 08-505 514 68 
Växel 08-505 513 00

Öppettider:
Mån 9.00-12.00
Tis 9.00-12.00
Ons 9.00-15.00
Tors 9.00-15.00
Fredag stängt.
Lördag stängt Söndag 14.00-16.00 i samband med gudstjänsten kl. 15.00.                

Hitta till Edsbergskyrkan
Kaplansbacken 2
192 52 Sollentuna
Karta