Edsbergs internationella arbete

Edsberg har sedan många år fokuserat på att stödja arbete för barn och unga med funktionshinder i Riga. Det gör man genom att bidra med pengar till Velku Assosiation, som jobbar för bättre livsvillkor för barn och unga med funktionsnedsättningar, och gratis – läkare i världen, ett hälso- och sjukvårdsprojekt.
Edsbergskyrkan har också ett mångårigt utbyte med Sollentunas vänförsamling Lutherakyrkan.

Adventsbasar: Kring 1:a advent har Edsbergskyrkan sedan många år en basar där man säljer hela årets produktion från Skaparhörnan. Pengarna som kommer in fördelas 50/50 med Sollentuna hjälpföring och Riga.

 Fastekampanjen: Material för insamling finns för den som vill ha.
Vid slutet på fastan har vi ett lotteri med många fina vinster från Skaparhörnan.