Du är aldrig ensam

En hjälphjälpskurs som är avsedd för den som upplever psykisk och känslomässig ohälsa.

Du är aldrig ensam
En hjälphjälpskurs som är avsedd för den som upplever psykisk och känslomässig ohälsa, ångest, depression, liksom för alla som vill förbättra sina kunskaper om sådant. Vi utgår från materialet ”Ut ur mörkret”, bibeln, samt ledarnas och deltagarnas erfarenheter och tankar i våra samtal. Sju tisdagar 13.00-15.00 med start 12/9 samt 23/9 10.00-15.00.
Tid: Tis 13.00
Plats: Kummelby kyrka

Anmälan till kummelby@svenskakyrkan.se