Digitala andakter

Här hittar du våra digitala andakter.

DIGITALA ANDAKTER PÅ 
FACEBOOK & INSTAGRAM under sommaren
Kvällsandakt onsdagar kl. 22.00 
har sommaruppehåll 26/6- 4/9

Andakter torsdagar samt söndagar 
kl. 09.00 har sommaruppehåll 25/7-18/8.

Livesänd kvällsandakt onsdagar kl. 22.00 

Sollentuna kyrkas livesända andakter kan du följa på:
Sollentuna kyrkas Facebook och Instagram
Sollentuna församlings Facebook

Livesänd andakt torsdagar kl. 9.00
Sollentuna kyrkas livesända andakter kan du följa på:
Sollentuna kyrkas Facebook och Instagram

Livesänd andakt söndagar kl. 9.00
Sollentuna kyrkas livesända andakt kan du följa på:
Sollentuna kyrkas Facebook och Instagram