Digitala andakter och Helgmålsbön

Här hittar du våra digitala andakter.

Livesänd kvällsandakt onsdagar kl. 22.00 
Sollentuna kyrkas livesända andakter kan du följa på:
Sollentuna kyrkas Facebook och Instagram
Sollentuna församlings Facebook

Livesänd andakt torsdagar kl. 9.00

Sollentuna kyrkas livesända andakter kan du följa på:
Sollentuna kyrkas Facebook och Instagram

Livesänd andakt söndagar kl. 9.00
Sollentuna kyrkas livesända andakt kan du följa på:
Sollentuna kyrkas Facebook och Instagram

Förinspelad helgmålsbön, lördagar kl. 18.00

Sänds på Sollentuna församlings Facebook

Helgmålsbön
Det ringer till vila och veckan går ut. Guds sabbat sig nalkar och mödan har slut
Så här inleds psalm 512 i vår psalmbok. Och när vi talar om helgmål så är det just detta det handlar om: Traditionellt sett räknar kyrkan med sex vardagar och en helgdag, söndag- och denna helgdag inleds redan på lördagskvällen klockan 18.00. Det är då sabbaten, vilan, nalkas och det ringer till vila. Att ringa in helgen, att ringa helgmålsringning, förekom redan på medeltiden så det är en mycket gammal tradition, men att hålla andakt i samband med helgmålsringningen lär ha introducerats först på 1930-talet då man gjorde det i återkommande radioutsändningar. 

Så när vi i Sollentuna nu flyttar våra förinspelade digitala gudstjänster från söndag klockan 11.00 till lördag klockan 18.00, och byter rubrik till helgmålsbön, är det ingen nymodighet utan del av en lång kristen tradition. I övrigt kommer mycket att vara sig likt från våra tidigare korta digitala gudstjänster. Det blir psalmer, betraktelse, bön och postludium. Inspelningarna kommer att ligga kvar på vår Facebooksida så den som hellre vill titta på gudstjänsten på söndagen kan förstås göra det.