Digital samling vid krubban från Edsbergskyrkan

Förinspelad julkrubba med barnkör från Edsbergskyrkan.

Julafton kl 9.00
Präst: Fredrik Hamrén
Facebook: Edsbergskyrkan
Facebook: Sollentuna församling