Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravningsavgiften

Alla som har inkomst i Sverige betalar en begravningsavgift.

Svenska kyrkan Sollentuna är huvudman för Sollentunas kommuns begravningsverksamhet. Samtliga Sollentunabor som har en inkomst betalar en begravningsavgift.

Det finns ett regeringsbeslut om en enhetlig begravningsavgift i hela landet på 26,1 öre per hundralapp under 2022 (förutom i Stockholm och Tranås).

För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller drygt 51 kr per månad. Mer information om begravningsavgiften finns på