Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativs tre viktigaste frågor är: "Att säkerställa att så mycket av resurserna som möjligt styrs mot verksamheten vid våra olika kyrkor (nära församlingsmedlemmarna), att kraftsamla till det redan utmärkta konfirmandarbetet och uppmuntra ytterligare vägar för att öka antalet unga och äldre konfirmander och att hålla kyrkoavgiften och övriga avgifter så låga att det inte är ett hinder för den som vill vara medlem."

I Kyrkportens valextra med utdelning 4 september fick varje nomineringsgrupp möjlighet att presentera sig. Här kan du läsa en längre version av Borgerligt alternativs presentation. Du hittar kontaktuppgifter till denna nomineringsgrupp längst ner på sidan.

Vad skulle ni vilja utveckla i sollentuna församling och varför?
Borgerligt alternativ vill öppna för: profan minnesstund och begravning i S:t Eriks kyrka, ny verksamhet i Väsjöområdet, gärna med annan aktör, skolavslutning i kyrkan, stöd till skolor och arbetsplatser av kyrkans personal, tanken på seniorboende med kyrklig inriktning samt avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet. Hjälpverksamheten/diakonin ska vara tillgänglig för alla även på nätet.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med under nuvarande mandatperiod?
Vi har medverkat till att hålla budgeten i balans, bl. a. genom att avstyra inköp av en lägergård och säkerställt att de framsteg lever kvar som genomfördes när Borgerligt alternativ i två perioder ledde majoriteten. Vi har också varit aktivt drivande för att främja verksamheten ute i kyrkornas egna distriktsråd.

Hur kan Sollentuna församling vara relevant för människor i Sollentuna?
Vi vill vara mer synliga i samhället och medverka i fler profana aktiviteter. Kyrkan ska finnas i människors vardag. Vi vill också bidra mer i integrationsarbetet och hjälparbete.

Vilken är er hjärtefråga?
Verksamheten ska bedrivas med fokus på det lokala arbetet i våra kyrkor, så nära församlingsmedlemmarna som möjligt och med så liten och effektiv central verksamhet som möjligt. Vi vill också göra kyrkan mer synlig i samhället.

Hur vill ni hjälpa människor att leva var dag med gud?
Gärna en kort morgonbön respektive kort kvällsandakt på nätet för en stunds eftertanke. Vi vill värna att ha kyrkorna öppna så mycket som möjligt även på vardagsmorgnar/eftermiddagar när pandemin lagt sig.

VIKTIGASTE FRÅGORNA

Säkerställa att så mycket av resurserna som möjligt styrs mot verksamheten vid våra olika kyrkor (nära församlingsmedlemmarna).

Kraftsamla till det redan utmärkta konfirmandarbetet och uppmuntra
ytterligare vägar för att öka antalet unga och äldre konfirmander.

Hålla kyrkoavgiften och övriga avgifter så låga att det inte är ett hinder för den som vill vara medlem.

KONTAKTUPPGIFTER
Webb: borgerligtalternativ.nu/sollentuna
Kontaktperson: Marie Hård,
070-395 18 55
marie.hard@svenskakyrkan.se