Biskop Andreas Holmbergs tre bibliska fundament varför miljö angår kyrkan.

Se Biskop Andreas film om varför miljön angår kyrkan.