Bibelfokus i Kummelby kyrka

Samtal om bibeln vid två tillfällen. Start med Peter Halldorf, pastor och författare och följande gång Anders Göranzon, präst och generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet.

"Den som har tro förhastar sig inte” – Bibelns profeter i sin egen tid och vår Bibelfokus med Peter Halldorf som är pastor i pingströrelsen. Han är också författare till ett stort antal böcker där han bland annat behandlar ekumenik och klimatkris samt hur ett djupare andligt liv skulle kunna se ut.
Tisdag 7/2 kl. 18.30 i Elisabetssalen, Kummelby kyrka

”NT2026” –  Nya testamentet i ny språkdräkt
Bibelfokus med Anders Göranzon, präst och generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet. Om utmaningar och möjligheter för bibelöversättaren.
Tisdag 21/3 kl. 18.30 i Elisabetssalen, Kummelby kyrka

Ingen anmälan och avgift. Kostnad för fika tillkommer.