Besök Sollentuna kyrkogård

Muren runt kyrkan är från 1740-talet. Missa inte runstenen.

Fakta Sollentuna kyrkogård

Besöksadress:
Johan Berndes v. 1
Tfn: 08-505 513 00

Sollentuna kyrkogård

Om kyrkogården
På 1500-talet började Sollentuna kyrka användas som gravkyrka av adelsätterna i Sollentuna. I gravkamrarna som ligger under kyrkan med nedgång vid koret, ligger bland andra medlemmar av släkterna Sparre, Berndes, Oxenstierna och Rudbeck. Den siste som blev begravd här var Klas Reinhold Rudbeck år 1874. Exakt när Sollentuna kyrkogård började användas vet man inte, men de äldsta gravar som finns kvar är från början av 1800-talet. Idag finns 4346 kistgravar och urngravar samt minneslunden med cirka 2329 gravsatta. Här finns också ett kolumbarium med plats för 264 askor samt en askgravlund som togs i bruk 2016.
Muren runt kyrkogården kallas bogårdsmur och började byggas 1740. Det var bönderna i socknen som fick bygga varsin bit. Hur stor bit som varje bonde skulle bygga räknades ut av kyrkvärden. Muren renoverades 2010-2012.

 

Svensk industrihistoria på Sollentuna kyrkogård