Besök Sollentuna kyrka

Redan på 1500-talet började Sollentuna kyrka användas som gravkyrka.

Fakta Sollentuna kyrka

Besöksadress:
Kyrkvägen 2
Tfn: 08-505 513 00
Öppettider:
Vardagar 8.00-16.00
Lördagar 10.00-16.30
Söndagar 9.00-16.30
Sociala medier:
facebook: sollentunakyrka
#sollentunakyrka

Sollentuna kyrka

Om kyrkan
Sollentuna kyrka byggdes i slutet av 1100-talet
och bestod av det nuvarande tornet och
långhusets två västligaste travéer (utrymmet
mellan pelarna). I slutet av 1200-talet breddades
och förlängdes koret och sakristian
uppfördes i norr. Kryssvalven i tegel tillkom
förmodligen under 1300-talets första hälft
och under 1400-talet höjdes tornet och vapenhuset
byggdes i söder. Nästa radikala förändring
av kyrkan inträffade under 1600-talets
första hälft, då det polygona högkoret
byggdes som gravkor åt familjen Berndes på
Sollentunaholm. Byggnaden i senrenässans
stil, lades under gemensamt tak med resten
av kyrkan och över koret placerades en
takryttare. 1780 fick fönstren sitt nuvarande
utseende och fasaden putsades. Tornkrönet
uppfördes 1841.

Missa inte
Kalkmålningarna från 1400-talet som knackades
fram 1902. De restaurerades hårt och
okänsligt, något som man försökte reparera
1938-39. Av långhusets målningar återstår
endast fragment, däremot är en större del av
målningarna bevarade i vapenhuset. Där kan
man se Den fromme och den världsliges bön
och Livets lyckohjul. Målningarna hör till den
skola som företräddes av Albertus Pictor.
Kyrkans medeltida altarskåp som hänger på
norra väggen och är signerat 1475 av Jordan
Målare. Centralmotivet är korsnedtagningen
som flankeras av S:t Erik och S:t Lars. Därunder
finns sex profeter. I flyglarna står bl a apostlar
och helgon. Flyglarnas utsidor har målningar,
däribland en kalvariegrupp. Dopfunten från
1200-talets andra hälft är en paradisfunt med musselformad cuppa.