Belysning

Sollentuna kyrkan har bland annat flera magnifika ljuskronor från 1600- och 1700-talen.

Ljuskronorna av mässing i kyrkorummet och vapenhuset tillhör de äldre ljusredskapen i Sollentuna kyrka. Två av kronorna är skänkta vid 1600-talets mitt, den ena av Johan Berndes och hans hustru Ingeborg Kurk, den andra av Sahl Staffan Persson och hans hustru Anna Olofsdotter 1666.

En ljuskrona är skänkt 1708 från Edsberg av Gustaf Adolf Oxenstierna och kronan i vapenhuset hör till graven över prosten Törnboum. Den är skänkt av Törnboums svärson Waldemar Kirstein år 1764.

Ytterligare finns bland annat två par ljusarmar, den ena av driven mässing, den andra av malm, från 1600-talet. Även ett par ljusplåtar av driven mässing för ett ljus är från den tiden.

Ett par girandoler – ljushållare av förgylld mässing med många slipade glasprismor – är från omkring 1800-talet. De skänktes till kyrkan av friherre Rudbeck på Edsberg år 1880. Flera ljusstakar av tenn är tillverkade vid 1700-talets slut och 1800-talets början av CG Malmborg och Israel Burman d y.