Meny

Begravning för den som inte tillhör Svenska kyrkan

När en person som inte är medlem i Svenska kyrkan ska begravas måste den församling, som den avlidne var skriven i, kontaktas.

Det är nämligen lag på att alla måste gravsättas, en samhällelig uppgift som Svenska kyrkan har ansvar för och som regleras i begravningslagen. Församlingens gravkapell kan användas för begravningsceremoni och bokas via begravningsassistenterna. Det går att få ceremonin utan kristna symboler.

Om den avlidne har tillhört ett annat kristet samfund eller en annan religion vänder de anhöriga sig till sitt samfund för den religiösa akten.

En borgerlig begravningsceremoni kan utformas enligt egna önskemål. Det är inget krav på att man måste anlita en borgerlig begravningsförrättare utan anhöriga kan själva genomföra akten. Om de anhöriga önskar en borgerlig begravningsförrättare, kan kommunen och begravningsbyråerna lämna upplysningar om det. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls.