Bänkinredningen

Nuvarande bänkinredning med delar från 1627 har förändrats genom åren. I bakre bänkraden finns spår av tidigare färgsättningar bevarade.

Bänkinredning i våra kyrkor blev vanligt först under 1600-talets
senare del, innan dess stod man upp i kyrkan. Den nuvarande placerades i Sollentuna kyrka 1939 och består delvis av äldre bänkskärmar och delar som troligen härstammar från 1627 och samme mäster Hendrich som även snidade underredet till predikstolen. Inredningen är vad man kallar sluten. Det innebär att bänkraderna har dörrar som kan öppnas och stängas.

Vid renoveringen 1902 ersattes den gamla slutna bänkinredningen med en öppen, men detta ändrades tillbaka redan 1939. I den bakre bänken är gamla originalfärgsättningar genom åren sparade.

Här ser man gamla originalfärgsättningar som är sparade.