Contemplare – en böneskola för vuxna 

En böneskola under tio tillfällen med tema: närvaro, öppenhet, urskiljning, förankring, vila, gåva, relation, tillbakablick, tjänande och livsväg. Med hjälp av meditation, bön, reflektion, tystnad och musik, vill vi bidra till ökad möjlighet att  leva i öppenhet för livet, förankrad i både dig själv och i Gud. 

Tid: Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 18.45-20.30, start 11/1. 
Plats: Sollentuna kyrka
Ingen anmälan
Information och introduktion: ​Dag Bjärnhall, präst dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se 
Tfn 070-202 73 61