Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Socialdemokraternas tre viktigaste frågor är: "Att förenkla kontakterna med kyrkan vid dop, konfirmation och vigslar, att barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och att de ekonomiska resurserna till diakonin ska förstärkas."

I Kyrkportens valextra med utdelning 4 september fick varje nomineringsgrupp möjlighet att presentera sig. Här kan du läsa en längre version av Socialdemokraternas presentation. Du hittar kontaktuppgifter till denna nomineringsgrupp längst ner på sidan.

Vad skulle ni vilja utveckla i Sollentuna församling och varför?
Vi Socialdemokrater arbetar ständigt med att främja en öppen och demokratisk folkkyrka dit alla är välkomma. Det är väsentligt att församlingens organisation anpassas efter de mer ansträngda ekonomiska förutsättningarna och att inga ekonomiskt äventyrliga projekt sätts i gång.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med under nuvarande mandatperiod?
Vi har varit aktiva för att anpassa församlingen till framtidens krav med mer begränsade ekonomiska förutsättningar och nya krav på verksamheten.

Hur kan Sollentuna församling vara relevant för människor i Sollentuna?
Svenska kyrkan ska finnas där människor har behov av stöd, och inte väja för det svåra och obehagliga. Svenska kyrkan ska alltid stå upp för människovärdet.

Vilken är er hjärtefråga?
En öppen folkkyrka där det är enkelt med förrättningar, barn- och ungdomsverksamheten är avgiftsfri och diakon har tillräckliga resurser för att hjälpa de som behöver stöd.

Hur vill ni hjälpa människor att leva var-dag-med-gud?
Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka som öppnar sig både inåt och utåt. En kyrka som finns där när du behöver den och vars verksamheter är lätt att bli en del av för alla åldrar. 

TRE VIKTIGSTE FRÅGORNA
(Lista er tre viktigaste frågor, 1 mening per punkt) 

·       Gör det enkelt med dop, konfirmation och vigslar.
·       Barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri
·       Ekonomiska resurserna till diakonin ska förstärkas


KONTAKTUPPGIFTER
Facebook: https://www.facebook.com/SocialdemokraternaSollentuna
Webb: www.socialdemokraternasollentuna.se

Kontaktperson:
Lilian Lama
lilian.lama@svenskakyrkan.se
070-043 66 65