Apostlafigurerna

Två apostlafigurer från 1600-talet pryder kyrkans södra vägg.

Två stora apostlafigurer skänktes 1939 till Sollentuna kyrka av friherre Reinhold Rudbeck på Edsberg. Figurerna är snidade i furu och daterade till 1600-talet.