Stipendium för unga

Är du mellan 12-25 år och bosatt i Sollentuna kommun kan du söka stipendium senast 30 april ur Brit af Klerckers ungdomsfond.

Sökande ska i sin ansökan kortfattat redogöra för sina studier, mål och förhoppningar. Storleken på stipendierna varierar beroende på den sökandes ekonomiska/personliga situation, familjeförhållanden, hälsotillstånd/funktionsnedsättning etc. Endast enskilda personer, 12–25 år och boende i Sollentuna kan söka stipendium.

Sista ansökningsdag: 31 oktober och 30 april.
Kontakt: Rose-Marie Ramquist, sekreterare i Brit af Klerckers Ungdomsfond
Tfn: 08-505 513 64

Ansökan om stipendium sker via länken nedan senast 30 april
Ansök här

För att kunna ansöka om stipendium behöver du:

  • Berätta om dig själv
  • Bifoga ett familjebevis, ett personbevis som visar vilka som tillhör din familj (gäller även sökanden över 18 år) Du kan beställa familjebevis från Skatteverket https://www.skatteverket.se/4.b1014b415f3321c0de1413.html#!/bestall?kod=1209
  • Bifoga en kopia av skattsedlar eller annan dokumentation av familjens inkomst (gäller även för sökanden över 18 år)
  • Bifoga kopia av senaste betyg eller vitsord från skola eller motsvarande
  • Bifoga eventuella ytterligare intyg
  • Eventuella läkarintyg får inte vara äldre än 1 år. 
     
    Brit af Klerckers Ungdomsfond instiftades på 40-talet av Göran af Klercker vars tonårsdotter Brit hade dött i tbc. Fondens grundkapital var de pengar han reserverat för hennes utbildning. Enligt fondens stadgar ska årligen en del av fondmedlens avkastning användas för utdelning av stipendier till behövande ungdomar i Sollentuna.