Foto: Erik Graver

Festgudstjänst

Välkommen på att delta digitalt vid återinvigning av Sollentuna kyrka med ny orgel söndag 6 maj kl 11.00. Du kan följa gudstjänsten på www.facebook.com/sollentuna.forsamling.

En bygds historia kretsar nästan alltid kring ortens kyrkor, som ofta brukar vara de äldsta bevarande byggnaderna. Så är det med Sollentuna kyrka som funnits i närmare 900 år. Här har människor haft en nära beröring till viktiga händelser i sina liv som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Här har människor firat gudstjänst varje söndag och helg. Under årens lopp har Sollentuna kyrka byggts ut, byggts om och renoverats. Nu öppnar vi åter portarna efter senaste renoveringen där en ny orgel har kommit till. På nytt kommer kyrkan att vara närvarande i människors liv.

Läs gärna mer om kyrkan, historiken, renoveringen och den nya orgeln

Sollentuna kyrka - mer om dess historia och senaste renoveringen

Sollentuna kyrka har funnits i mer än 800 år. Under årens lopp har hon regelbundet byggts ut, byggts om och renoverats. Senaste renoveringen genomfördes under 2020-2021.

Sollentuna kyrkas historia, så byggdes den.

Här kan du följa Sollentuna kyrkas utveckling från 1000-talet fram till idag. Här hittar du både text och film som beskriver vad som hände under respektive århundrade.

Renoveringen

Här hittar du information och bilder från renoveringen - både själva kyrkan och orgeln.