Andreas Holmberg blir ny biskop i Stockholms stift

Stockholms stifts nästa biskop blir Andreas Holmberg. Det står klart efter dagens andra och sista valomgång.

- Jag är rörd, tacksam och glad över förtroendet som visats mig. Å ena sidan liten och ödmjuk inför det uppdrag som väntar mig. Å andra sidan sprittande glädje och tillförsikt inför det som komma skall, säger Andreas Holmberg.

Andreas Holmberg är stiftsadjunkt för gudstjänstfrågor i Stockholms stift. Han har tidigare arbetat som församlingspräst och distriktsledare i Stockholms stift i femton år samt som lärare i Tanzania mellan 2000 och 2005 där han också var förtroendevald i kyrkorådet.

Han disputerar under våren på en avhandling om församlingar i mångreligiösa och mångkulturella miljöer.

Läs mer om Andreas Holmberg:
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/andreas-holmberg

- Vi i stiftsstyrelsen är stolta och glada över det höga valdeltagandet i biskopsvalet och hälsar vår nya biskop Andreas Holmberg varmt välkommen i sin viktiga roll för Svenska kyrkan i Stockholms stift, säger Olle Burell, förste vice ordförande i stiftsstyrelsen.

Marika Markovits: Tack för det stora för stora förtroende och stöd jag fått ta emot. Det har varit en lång process - nu är det tid att blicka framåt. Jag ser fram emot att samverka med Andreas som biskop, i diakonala frågor. Allt för stockholmarnas bästa.

OM BISKOPSVALET
Det slutgiltiga valresultatet fastställdes idag vid stiftsstyrelsens sammanträde.

Av de 1119 röstberättigade röstade 1001, vilket ger ett valdeltagande på 89,5 procent. Av de avgivna rösterna var 991 godkända och 10 underkända.

Andreas Holmberg fick 557 röster, vilket utgör 56,2 procent av rösterna och Marika Markovits 434 röster vilket utgör 43,8 procent.

Stockholms nya biskop Andreas Holmberg kommer att vigas i Uppsala domkyrka den 22 september och tas emot i Storkyrkan den 29 september.