Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Ande • Kropp • Själ

Att människan består av ande, kropp och själ är något som församlingen har tagit fasta på.

Pilgrimsvandringar

Att pilgrimsvandra eller att delta i en retreat kan vara ett bra sätt att komma bort från vardagsstressen, läs mer om datum och tider.

Retreater

Tid för eftertanke, bön och gemenskap i tystnad.

Fredagspromenaden

Promenad med innehåll. Vi samtalar om livet och njuter av varandras sällskap.

Samtalsgrupp om tro och liv

En samtalsgrupp där vi övar oss i att leva grundad i Gud. Vi utgår ifrån boken ”Finna bönen som redan finns” av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift. Anmäl dig här!

Sorgegrupper

Vi samtalar om våra erfarenheter om sorg. Du får stöd och redskap att hantera sorgen. Vi har grupper för barn, ungdomar och vuxna.

Må-bra-kören

Kören där vi sjunger för att må bra – 45 minuters klingande friskvård. Öppen kör utan anmälan. Kören är kostnadsfri.  

Hela dig

Friskvårdsprogram för hela människan. Vi följer FOL hälsomyndighetens rekommendationer. God handhygien, håller avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymptom. 

Andas med Gud

Andningsövningar, avslappning, mjuka yogarörelser och meditation.