Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Ande • Kropp • Själ

Att människan består av ande, kropp och själ är något som församlingen har tagit fasta på.