Meny

Ande • Kropp • Själ

Att människan består av ande, kropp och själ är något som församlingen har tagit fasta på. OBS! All verksamhet förutom pilgrimsvandringarna har ställts in tillsvidare på grund av Coronaviruset.