Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Ande • Kropp • Själ

Att människan består av ande, kropp och själ är något som församlingen har tagit fasta på.

Pilgrimsvandringar

Att pilgrimsvandra eller att delta i en retreat kan vara ett bra sätt att komma bort från vardagsstressen, läs mer om datum och tider.

Retreater

Tid för eftertanke, bön och gemenskap i tystnad.

Contemplare – en böneskola för vuxna 

En böneskola under tio tillfällen med tema: närvaro, öppenhet, urskiljning, förankring, vila, gåva, relation, tillbakablick, tjänande och livsväg. Med hjälp av meditation, bön, reflektion, tystnad och musik, vill vi bidra till ökad möjlighet att  leva i öppenhet för livet, förankrad i både dig själv och i Gud. 

Sorgegrupper

Vänder sig främst till dig som mist en nära anhörig, make/maka, partner eller sambo. I gruppen får du möjlighet att bearbeta din sorg, få stöd och redskap. 

Må-bra-kören

Kören där vi sjunger för att må bra – 45 minuters klingande friskvård. Öppen kör utan anmälan. Kören är kostnadsfri.  

Hela dig

Friskvårdsprogram för hela människan. Vi följer FOL hälsomyndighetens rekommendationer. God handhygien, håller avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymptom. 

Medicinsk yoga - Andas med Gud 

Andningsövningar, avslappning, mjuka yogarörelser och meditation. Delta genom att ligga ned på matta eller sitta på stol. Alla deltar efter sin egen förmåga.